PROBLEMÀTICA

El client utilizava un software de los denominats lliures, que no
tenia resolt el tema del SII, i tota la traçabilitat s’estava
fent de manera manual sense captura de dades al magatzem.

SOLUCIONS APORTADES

– Substituir el software actual por a3ERP important totes les dades per tenir l’integritat del registre de l’IVA per tenir dades estadístiques y així no haver d’utilitzar eines com BI o Excel Services.

– Dotar la nau de cobertura WIFI, inclosa la càmera frigorífica i el congelador, per poder operar amb PDA; coordinant el subministrament i col·locació d’antenes, switchs i cablejat de primera qualitat.

– Implantar el vertical de gestió de magatzem epack de GRUPMICROS pel control de la trazabilitat i subministrar tot el hardware necessari (PDA i impressores d’etiquetes).

ALTRES CASOS D’ÈXIT