PROBLEMÀTICA

El client utilizava un software de los denominats lliures, que no tenia resolt el tema del SII, i tota la traçabilitat s’estava fent de manera manual sense captura de dades al magatzem.

SOLUCIONS APORTADES

Substituir el software actual por a3ERP important totes les dades per tenir l’integritat del registre de l’IVA per tenir dades estadístiques y així no haver d’utilitzar eines com BI o Excel Services.

Dotar la nau de cobertura WIFI, inclosa la càmera frigorífica i el congelador, per poder operar amb PDA; coordinant el subministrament i col·locació d’antenes, switchs i cablejat de primera qualitat.

Implantar el vertical de gestió de magatzem epack de GRUPMICROS pel control de la trazabilitat i subministrar tot el hardware necessari (PDA i impressores d’etiquetes).

ALTRES CASOS D’ÈXIT