PROBLEMÀTICA

Utilització de diversos petits programes individuals per a la gestió diària de les diferents activitats. Introducció de les mateixes dades, múltiples vegades, a diferents programes.

SOLUCIONS APORTADES

– Creació i desenvolupament d’aplicació ‘a mida’ basada en tecnologia.net unificant totes les aplicacions pròpies de gestió diària. Obtenció de dades de forma automàtitzada a través del propi ERP (plataforma MOVEX-AS400).

– Desenvolupament de nova aplicació per a la gestió del taller utilitzable amb pantalles tàctils.

BENEFICIS ACONSEGUITS

Reducció de temps en l’introducció de dades. Minimització d’errors en aquesta tasca.

QUÈ EN PENSA EL CLIENT?

AT infoserveis nos ha ofrecido un servicio rápido y profesional. Eficiente, ágil y eficaz. El proyecto realizado es muy satisfactorio así como el seguimiento posterior a la implantación.

Pedro Sebastian

IT Manager

ALTRES CASOS D’ÈXIT